ADMINISTRASJON OG STYRE
KOMITEER OG UTVALG

KRETSSTYRET I VESTFOLD OG TELEMARK ORIENTERINGSKRETSJørn Sundby

Kretsleder


jorn@sundbysport.no

Eivind Aakre

Styremedlem teknisk 


eivaak@online.no

Anette Kjærås Firing

Styremedlem rekruttering og mosjon

Anette.k.firing@gmail.com

Yngve Mobråthen

Styremedlem sportslig 

yngve.mobrathen@gmail.com

Anna Meen

Styremedlem informajson

annameen@icloud.com

Odd Arne Thorbjørnsen

Styremedlem økonomi

odd-a-th@online.no